Ons reglement

 • U verklaart dat u de persoon die het verzoek om opneming maakt of u de wettelijke vertegenwoordiger bent van het in te schrijven persoon en ermee instemt dat de etnische, biometrische of andere gegevens die u opgeeft en aan de hand waarvan de persoon kan worden herkend, voor contractuele doeleinden worden behandeld en gedeeld door het bedrijf Loonastar en zijn klanten in het kader van zijn activiteiten als modellenbureau met inachtneming van de artikels 6, 7, 8 en 9 van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) en dat u zich bewust blijft van het eventuele, maar onwaarschijnlijke, risico van lekken, diefstal of hacking van gegevens.*

* Voor vragen over de bescherming van uw gegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met: Loonastar, ter attentie van de verantwoordelijke DPO, Terkamerenstraat 180 b9, 1200 Brussel

 

 • U aanvaardt ook dat beelden van het persoon mogen worden gedeeld op de Facebook pagina van Loonastar: (https://www.facebook.com/Loonastar/) voor marketing- en promotiedoeleinden van het bedrijf in overeenstemming met de artikels 6, 7 en 8 van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).*

*Het is echter altijd mogelijk om te vragen dat foto’s niet (meer) verschijnen op de sociale netwerken van Loonastar.

 

 • U stemt ermee in dat gegevens (inclusief foto’s en andere audiovisuele beelden) van uzelf en van de persoon die u vertegenwoordigt – of/en die u met uw toestemming opgeeft – worden gebruikt voor het opstellen van een fiche met daarop uw persoonsgegevens inclusief identificatiecriteria en andere persoonlijke informatie zoals ras, woonplaats, leeftijd, nationaliteit, telefoonnummer, mobiel nummer en e-mail, burgerlijke staat, bankgegevens, cv, sport- en artistieke activiteiten en een fysieke beschrijving (lengte, gewicht en de kleur van de huid, de ogen en het haar).
 • Het is de bedoeling om uw profiel aan de hand van deze fiche voor te stellen aan klanten van ons bureau. Dit kunnen adverteerders, fotografen, casting directors, regisseurs, productieverantwoordelijken, scholen die actief zijn in de audiovisuele sector in de meest ruime zin, openbare of private organisaties, reclamebureaus enz. zijn.
 • De gegevens, en vooral de foto’s, mogen worden gebruikt voor promotie en marketing op social media.
 • Er zal aan de bestemmelingen van uw gegevens (klanten) worden gevraagd om deze gegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden die de klant in zijn oorspronkelijke opdrachtomschrijving heeft vermeld.
 • Het bureau behoudt zich het recht voor om een deel van uw gegevens gedurende de bij wet voorgeschreven periode bij te houden voor fiscale verplichtingen.
 • De via het inschrijvingssysteem op de website verzonden gegevens worden drie maanden bijgehouden om bestellingen van klanten te kunnen behandelen; de betrokkene hoeft hierbij niet ingeschreven te zijn bij het bureau. U kunt vragen om uw gegevens eerder te wissen met een eenvoudige mail naar inscription@loonastar.be.
 • U kunt op elk ogenblik vragen om te worden verwijderd uit het algemene bestand van het bureau met een eventuele opzeggingstermijn zoals vermeld in het eventuele contract tussen u en het bureau; gegevens die het bureau bij wet moet bijhouden om administratieve en wettelijke redenen vormen hierop een uitzondering.
 • Elke aanvraag om uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen moet schriftelijk aan het bureau worden gericht.
 • Verder verbindt u zich ertoe om de gegevens die u zelf hebt opgegeven zo goed mogelijk bij te werken.
 • Het bureau verbindt zich ertoe om alle maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen. Hiervoor treft het de vereiste beveiligingsmaatregelen. Bijvoorbeeld met een goede IT-beveiliging (veilige wachtwoorden, antivirus …).
 • Hoewel het zich ertoe verbindt om geen gegevens vrij te geven aan derden en klanten, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik door klanten.
 • Het bureau treft ook de vereiste beschermingsmaatregelen in het kader van overeenkomsten met onderaannemers of leveranciers. Bijvoorbeeld met een goede IT-beveiliging (veilige wachtwoorden, antivirus …).
 • Bij lekken of diefstal/hacking van gegevens verbindt het bureau zich ertoe om de betrokkenen hierover zo goed mogelijk te informeren.
 • Bij vragen kunt u schriftelijk contact opnemen met het bureau via: Loonastar, ter attentie van de verantwoordelijke DPO, Terkamerenstraat 180 b9, 1200 Brussel